• GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Cung cấp dịch vụ y tế và cấp cứu chuẩn mực với chi phí hợp lý, phù hợp với đại đa số người dân Việt Nam. Đồng thời không ngừng nỗ lực mang đến sự hài lòng cao nhất cho bệnh nhân và thân nhân.

Vì là một công ty được phát triển trong giai đoạn cả đất nước đang trải qua đại dịch Covid-19. Nên Dịch vụ xe cứu thương y tế tại nhà HT càng ý thức được vai trò của công nghệ trong lĩnh vực y tế. Từ đó, đầu tư phát triển để mỗi người dân, mỗi bệnh nhân có thể giảm thiểu việc đi lại mà vẫn nhận được thông tin đầy đủ và sự chăm sóc cần thiết từ đội ngũ tư vấn y tế.

0798 100 003
0798100003